กิจกรรมโรงเรียน
ทหารจิตอาสา ส่งมอบงานให้โรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
นักเรียนแข่งขัน กพด.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ทหารจิตอาสา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ผู้บริหาร ครู ฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
กิจกรรม การแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออก เขียนได้ โดย กศน.ลำลูกกา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กิจกรรม ตรวจสภาพน้ำด้วยชุดตรวจ อ11
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กิจกรรม รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 7 คน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสอบสาม ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
กิจกรรม อบรมเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
กิจกรรม มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ รอบ 2
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
กิจกรรม รับมอบป้ายพันธ์พืช
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
กิจกรรม มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ระดับชั้น ป.3-ป.6
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
กิจกรรม มอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ระดับชั้น อนุบาล 2-ป.2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
กิจกรรม การจัดการเรียนการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด 19 สัปดาห์ที่ 3
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
กิจกรรม การจัดการเรียนการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด 19 สัปดาห์ที่ 2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
กิจกรรม เรียนยุคโควิด19
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
กิจกรรม ต้อนรับนายอำเภอลำลูกกา
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
กิจกรรม วันคริสมาสต์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
กิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63