กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรพล มะลุลี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ