ปฐมวัย

นางสาวเสาวนีย์ รื่นสุข
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางเกศินี ซันเล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางนูรมาลา หมัดลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปภัสรา ยะรังวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2